Padre Salvi

Hi

If you are looking for Padre Salvi
? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information.

Padre Salvi

What is the meaning of Padre Salvi?

Si Padre Salvi ay isang Paransiskanong prayle. Naging kahalili ni Padre Damaso matapos na ito ay alisin sa pagiging kura ng Bayan ng San Diego. Siya ay payat, maputla, tahimik, at mukhang sakitin.

Who is Padre Salvi and Maria Clara?

Padre Salvi is a parish priest of San Diego. The picture of the conspirator, he is able to spin and manipulate anyone. She has a secret admiration for Maria Clara. Si Padre Salvi ay kura paroko ng San Diego.Larawan ng konspirador, kayang paikutin at manipulahin ang kahit sino.

What is the relationship between Padre Salvi and Don Filipo?

Sina Padre Salvi, Maria Clara, mga kaibigan niya at si Don Filipo ay nanood ng dula-dulaan. Dumating si Ibarra at gustong kausapin ang kapitan heneral, pero pinagbawalan ito ni Padre Salvi sa pamamagitan ni Don Filipo. Pagkatapos, pinuntahan siya ng kapatid ng Taong dilaw na namatay sa seremonya, pero pinaalis niya ito sa kaartehan nito.

Who is Padre Salvi in the hate you give?

Padre Salvi is a parish priest of San Diego. The picture of the conspirator, he is able to spin and manipulate anyone. She has a secret admiration for Maria Clara. Si Padre Salvi ay kura paroko ng San Diego.Larawan ng konspirador, kayang paikutin at manipulahin ang kahit sino. Mayroon siyang lihim na pagtingin kay Maria Clara. (noli me tangere)

I hope the above sources help you with the information related to Padre Salvi
. If not, reach through the comment section.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Philippines

Yantok

Hi If you are looking for Yantok? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information. Yantok I hope the above sources help you with the information related to Yantok. If not, reach through the comment section.

Read More
Philippines

Flat Cord

Hola If you are looking for Flat Cord ? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information. Flat Cord I hope the above sources help you with the information related to Flat Cord . If not, reach through the comment section.

Read More
Philippines

Ririka Momobami

Hi If you are looking for Ririka Momobami ? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information. Ririka Momobami I hope the above sources help you with the information related to Ririka Momobami . If not, reach through the comment section.

Read More